Taaladvies en ontwikkelingsburo H. Weessies

Harald Weessies Taal- & Onderwijsadvies 

Harald Weessies ondersteunt leerkrachten, directies en besturen van scholen in basis- en voortgezet onderwijs bij interventies die tot doel hebben de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Uitgangspunten

Scholen worden steeds diverser, leerlinggroepen steeds heterogener. De noodzaak om taal en leren met elkaar in verband te brengen neemt toe. Succesvolle interventies hebben altijd te maken met taal, of kennis over taal en cultuur. Taal is voorwaardelijk voor leren en ontwikkeling. Verbetering van leerkrachtvaardigheden en de leeromgeving van de leerling staan centraal.

Praktijkgericht

Praktijkgerichte begeleiding, advisering en scholing met als kenmerkende thema's:

  • Taalbeleid en passend onderwijs
  • Opbrengstgericht werken aan taal-/leesonderwijs
  • Taal en onderwijsachterstanden 
  • Woordenschatdidactiek en begrijpend lezen
  • Onderwijstijdverlenging en taalstimulering
  • Taal- en leesmethoden 
  • Taal en klassenorganisatie